PDF verze ceníku pro použití na mobilních zařízeních

Ceník betonu 2021

(ceník betonu je platný od 1.1.2021 – ceny uvedeny bez DPH, změna ceníku vyhrazena)

 

Provozovna betonárny: Staříč 546, 739 43 Staříč, GPS 49.6997544N, 18.2760933E

NETO HOLDING s.r.o., IČ: 27763897, DIČ: CZ27763897, Ostravská 494, 739 25 Sviadnov

www.bobeton.cz        e-mail: bobeton@bobeton.cz 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE: +420 739 485 302                     DISPEČINK: +420 739 485 301

CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ dle ČSN EN 206, ČSN P 73 2404

 

PEVNOST SVP                                   KONZISTENCE
CENY BEZ DPH ZA  1 m³ BETONOVÉ SMĚSI S1 Dmax16 S3 Dmax16 S4 Dmax16
C8/10 X0 1 580 ,- 1 640 ,-  
C12/15 X0 1 730 ,- 1 780 ,-  
  X0 1 790 ,- 1 840 ,-  
C16/20 XC1   1 850 ,-  
  XC2   1 870 ,-  
  X0 1 890 ,- 1 940 ,-  
C20/25 XC1   1 970 ,-  
  XC2    1 990 ,-  
  X0 2 080 ,- 2 130 ,-  
  XC1   2 170 ,-  
C25/30 XC2 – 3   2 190 ,-  
  XC4, XA1 – 2, XF1   2 350 ,-  
  XF2 – 3   2 380 ,-
  X0   2 330 ,- 2 380 ,-
  XC1   2 370 ,- 2 420 ,-
C30/37 XC2 – 4, XA1 – 2   2 390 ,- 2 440 ,-
  XF1, XA3   2 490 ,- 2 540 ,-
  XF2 – 4   2 550 ,- 2 600 ,-
  X0     2 510 ,-
  XC1     2 540 ,-
C35/45 XC2 – 4, XA1 – 2     2 560 ,-
XF1, XA3     2 690 ,-
XF2 – 4     2 770 ,-

 

SCC, SDC a pohledové betony po individuální konzultaci

 

CENY BEZ DPH ZA  1 m³ S1 Dmax4mm S2 Dmax4mm S3 Dmax4mm
CP 12  1 860 ,-  1 870 ,-  1 890 ,-
CEMENTOVÉ CP 15  1 910 ,-  1 920 ,-   1 940 ,-
POTĚRY CP 20  1 940 ,-   1 950 ,-  1 970 ,-
CP 25  2 020 ,-   2 030,-  2 050 ,-
CP 30  2 130 ,-   2 140 ,-  2 160 ,-

 

Ceník dopravy, výkonu čerpadel, příplatků

 

DOPRAVNÍ

PÁSMO

VZDÁLENOST

NA STAVBU A ZPĚT

SAZBA

Kč/m³ bez DPH

DOPRAVNÍ

PÁSMO

VZDÁLENOST

NA STAVBU A ZPĚT

SAZBA

Kč/m³ bez DPH

DOPRAVNÍ

PÁSMO

VZDÁLENOST

NA STAVBU A ZPĚT

SAZBA

Kč/m³ bez DPH

5    0-5 km 145,- 28 26-28 km 290,- 50 48-50 km 450,-
8    5-8 km 150,- 30 28-30 km 305,- 55 50-55 km 470,-
10  8-10 km 160,- 32 30-32 km 320,- 60 55-60 km 490,-
12 10-12 km 175,- 34 32-34 km 330,- 65 60-65 km 520,-
14 12-14 km 190,- 36 34-36 km 345,- 70 65-70 km 550,-
16 14-16 km 200,- 38 36-38 km 360,- 75 70-75 km 580,-
18 16-18 km 215,- 40 38-40 km 370,- 80 75-80 km 610,-
20 18-20 km 230,- 42 40-42 km 385,- 85 80-85 km 640,-
22 20-22 km 240,- 44 42-44 km 400,- 90 85-90 km 670,-
24 22-24 km 255,- 46 44-46 km 410,- 95 90-95 km 700,-
26 24-26 km 270,- 48 46-48 km 425,- 100 95-100 km 730,-

 

TYP ČERPADLA PŘISTAVENÍ NA STAVBU VÝKON ČERPADLA

OD PŘÍJEZDU DO ODJEZDU ZE STAVBY

PUMI 28m 2 000,-/paušál 2 000,-/hodina
ČERPADLO 36m 2 000,-/paušál 2 500,-/hodina
ČERPADLO HALOVÉ 31m 2 000,-/paušál 2 000,-/hodina
ČERPADLO STABILNÍ PÍSTOVÉ 1 000,-/paušál 1 600,-/hodina

 

SAZBA ZA PŘEČERPANÝ DRÁTKOBETON 30 /
POUŽITÍ ZPOMALOVACÍHO KOLENA 300 / paušál
PŘÍDAVNÉ POTRUBÍ 100 / bm
PŘÍDAVNÉ HADICE 120 / bm
PŘÍDAVNÁ ROURA K AUTODOMÍCHÁVAČI 500 / 5bm
NAJETÍ S ROZJEZDOVOU CHEMII PRO ČERPADLO 300 / balení
ODVOZ ZBYTKOVÉHO BETONU – RECYKLAČNÍ POPLATEK 1 000 /
NEUMYTÍ ČERPADLA NA STAVBĚ 1 500 / paušál
ZBYTEČNÝ VÝJEZD ČERPADLA 2 500 / paušál
PŘEKROČENÍ LIMITU VYKLÁDKY AUTODOMÍCHÁVAČE NAD 30 MINUT  250 / 15 min.
PŘÍPLATEK ZA ZMĚNU VELIKOSTI ZRNA Dmax16mm na Dmax8mm 80 /
ZIMNÍ OPATŘENÍ v období od 15.11.-15.3 a u teplot pod +5°C 90    /
ZNOVU SPUŠTĚNÍ BETONÁRNY PO PRACOVNÍ DOBĚ PRO URGENTNÍ POTŘEBU STAVBY 5 000 / paušál
PŘÍPLATEK Z CELKOVÉ FAKTURACE ZA PRÁCI 18:00-6:00 + 5 %
PŘÍPLATEK Z CELKOVÉ FAKTURACE ZA PRÁCI V SO+NE +SV +20 %

 

Cena za dopravu betonu zahrnuje dopravu z betonárny do místa stavby, vykládku do 30 minut, mytí vozidla, jízdu zpět do betonárny. Doprava je účtována dle skutečně přepravovaného množství a dopravního pásma, minimální vytížení vozidla je vždy 5 m³. Nevytížení autodomíchávače se rozumí doprava betonových směsí o objemu pod 5 m³. Překročení limitu vykládky nad 30 minut je účtována po každé započaté čtvrthodině dle sazeb v ceníku.

K ceně za použití čerpadla je účtováno 15 min. přípravy stroje po příjezdu na stavbu a 15 min. mytí stroje před výjezdem stroje ze stavby. Výkon čerpadla je účtován po čtvrt hodinách od příjezdu na stavbu dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu ze stavby.

Kupující je povinen zajistit sjízdnou příjezdovou komunikaci s pevným podložím až ke stavbě pro těžká vozidla (až 50t), zajistit pracovníky pro manipulaci s přídavnými hadicemi a potrubím.

Klasifikace dle sednutí kužele: S1 zavlhlá 0-40mm, S2 měkká 50-90mm, S3 velmi měkká 100-150mm, S4 tekutá 160-210mm.

Prodávající provádí kontrolu kvality dle platných norem.

Veškeré objednávky, dodávky výrobků a služeb se řídí platnými Technicko-dodacími podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici na provozovně, obchodním oddělení a webových stránkách společnosti.