Čerpání betonu

Je univerzální stavební materiál, definovaný normou jako směs kameniva drobného, kameniva hrubého, cementu a vody. Jsme odborníky v čerpání betonu, poskytujeme rovněž jeho transport.

Základní dělení

 Dle objemové hmotnosti

 • obyčejný beton (2000-2600 kg/m3)
 • lehký beton (800-2000 kg/m3)
 • těžký beton (>2600 kg/m3)

 

Dle použité výstuže

 • prostý
 • železový
 • předpjatý
 • vláknobeton

 

Dle užití

 • silniční
 • vodostavební
 • pohledový
 • výplňový
 • samozhutnitelný

 

Detailnější členění betonu naleznete zde.

Čerpání betonu od společnosti BoBeton

Betony speciálních vlastností a určení:

Těžký beton

Beton s objemovou hmotností vyšší než 2600 kg/m3. Použití primárně pro odstínění záření, např. onkologická centra apod.

 

Vysoko pevnostní beton (HPC, od C55/67)

Beton určený pro náročné konstrukce. Využití je možné u výškových staveb a výstavbě mostů.

 

Ultra vysoko pevnostní beton (UHPC, nad C150/180)

Beton určený pro ty nejnáročnější konstrukce, jako jsou mosty, výškové budovy apod.

 

Stříkaný beton

Speciální jemnozrnný beton aplikovaný stříkáním za použití vysokých dávek urychlovačů tuhnutí a tvrdnutí.

 

Výplňový beton

Použití jako nenosná výplň, např. místo zásypů

 

Pohledový beton

Beton pro pohledové konstrukce (stěny, stropy, sloupy) obvykle je použita upravená křivka zrnitosti a vyšší dávka pojiva pro co nejdokonalejší estetický výsledek.

 

Samozhutnitelný beton (SCC)

Velmi tekutý beton s vysokým obsahem jemných podílů, ukládka probíhá bez použití vibrátorů. Klade velmi vysoké nároky na bednění – velký tlak. Maximální zrnitost Dmax 16 mm.

 

Snadno zhutnitelný beton (SDC)

Velmi tekutý beton s vyšším obsahem jemných podílů, při ukládce do slabě vyztužených konstrukcí (např. základové desky) není třeba vibrovat. Dmax 16mm.

 

Podlahový beton – beton pro průmyslové podlahy

Beton bez příměsí, s upravenou křivkou zrnitosti. Umožňuje aplikaci vsypu, obvykle se přidávají ocelové drátky. Povrch lze upravovat strojně, ale i ručně.

 

Betony s rozptýlenou výztuží (drátkobeton, PP vlákna)

Při použití PP vláken se omezuje vznik trhlin a zvyšuje se požární odolnost betonu. Použitím ocelových drátků lze částečně nahradit klasickou prutovou výztuž – je nezbytný statický výpočet!

 

Lehčené betony (polystyrenbeton, liaporbeton, pěnobeton)

 

Silniční + podkladové vrstvy vozovek (KSC, MZK, prolívky atd.)

 

Transportní zdící a omítkové malty

 

Lité samonivelační potěry anhydritové a cementové