Samozhutnitelný beton

Pro snadno zhutnitelný beton se používá také zkratka „SCC“ Self Compacting Concrete. V současnosti jsou požadavky na vysoký stupeň kvality a rychlosti realizovaných prací, ideálně bez navýšení ceny. To vyžaduje použití nových technologií ale i materiálů. Námi poskytovaný snadno zhutnitelný beton vyniká svou snadnou manipulací, zpracovatelností. Zhotovení plošných konstrukcí je tak rychlé a hlavně přesné.

Samozhutnitelný beton je ideální a moderní materiál vhodný pro přípravu betonážních konstrukcí s ohledem na rychlost a kvalitu jednotlivých betonových provedení.

Tyto betonové směsi jsou dodávány na bázi kameniva, hydraulických pojiv a dalších speciálních přísad, díky kterým jsme schopni dosáhnout vysokého stupně rozlévání.

Samozhutnitelný beton

Tento druh betonu je vyhledáván pro svou schopnost tečení, aniž by na něj působily vnější dynamické síly se značnou odolností. Samozhutnitelný beton umožňuje vyplnění bednění i přes husté vyztužení, aniž by bylo nutné využít vibrací k jeho hutnění.

 

Samozhutnitelný beton je kvalitnější

SCC je beton, jehož vlastnosti jsou do značné míry vylepšeny, nepotřebuje zhutňování během svého zpracování. Samozhutnitelný beton teče působením vlastní váhy. Je schopen dokonale vyplnit bednění a dosáhnout perfektního zhutnění v oblastech hustého vyztužení. Jakmile beton ztvrdne, je hutný, homogenní, zjednodušeně jsou jeho vlastnosti a tvrdost srovnatelná s tradičně hutněným betonem.  Míra využití tohoto typu betonu se neustále zvyšuje.

Výhody SCC

  • Vysoká rychlost při ukládání betonu, jde o rychlejší výstavbu s jednoduchým protékáním okolo výztuže.
  • Samozhutnitelný beton je tekutý a odolný vůči rozměšování, čímž zajišťuje značnou homogenitu s minimálním obsahem pórů. Jde o jednotku pevnosti, která vyniká svým potenciálem v podobě kvalit povrchu a životnosti konstrukce.
  • Výroba tohoto typu betonu probíhá při nízkém vodním součiniteli, tím je dosaženo rychlého nárůstu pevnosti, odbednění. Lze tedy rychleji použít stavební prvky a konstrukci.
  • Tím, že je vyloučen proces vibrování dochází ke zlepšení pracovního prostředí na stavbě i vlivu na své okolí.

Nabízíme svým klientům celou řadu čerstvých betonů včetně jeho transportu a technické podpory.

Samozhustnitelý beton od společnosti Bo!Beton