Beton

Beton je univerzální stavební materiál. Vzniká tak, že dojde k smíchání cementu s hrubým a drobným kamenivem, vodou, příměsí a přísadami, přesně tak, jak je definován dle normy. Jakmile dojde ke smíchání cementu s vodou, dochází k chemické reakci tzv. hydrataci. Be Následně nabývá na tuhosti a tvrdne. Označován bývá mnohdy jako umělý kámen.

Využitelnost a jeho vlastnosti

Jednou z hlavních předností oproti jiným materiálům je jeho dobrá tvarovatelnost, která odpovídá použitému bednění. Navíc je možné jej recyklovat. Je to komodita, která má neuvěřitelné množství využití jak v pozemním, tak inženýrském stavitelství, ale také ve stavebnictví malého rozsahu. Může sloužit jako základ pro vaši stavbu, která je realizována z jiných stavebních hmot. Vyniká svou pevností a je opravdu trvanlivý. Nejčastěji je využit v kombinaci s výztuží různých druhů. Beton není jako beton, existuje jich celá řada. Jeho členění a charakteristiky uvádíme následovně.

Synonymum pro pevnost a odolnost

Beton, který poskytujeme splňuje veškeré požadavky jakosti, které jsou na něj kladeny. Vyráběn je ve specializovaných velkovýrobnách, což je zárukou jeho čerstvosti a příznivé ceny. Zajišťujeme odbornou manipulaci dle platné legislativy.

 

Základní dělení

 Dle objemové hmotnosti

 • obyčejný (2000-2600 kg/m3)
 • lehký (800-2000 kg/m3)
 • těžký (>2600 kg/m3)

 

Dle použité výztuže

 • prostý
 • železový
 • předpjatý
 • vláknobeton

 

Dle užití

 • silniční
 • vodostavební
 • pohledový
 • výplňový
 • samozhutnitelný
beton ostrava a ekologie

Betony speciálních vlastností a určení

Těžký beton

Objemová hmotnost je vyšší než 2600 kg/m3. Je využíván primárně pro odstínění záření, například pro onkologická centra.

 

Vysoko pevnostní beton (HPC, od C55/67)

Je určen pro náročné konstrukce. Základním parametrem je extrémní pevnost a především dlouhá životnost. Díky jeho kvalitám je možné využití ve sféře dnešní moderní architektury.

 

Ultra vysoko pevnostní beton (UHPC, nad C150/180)

Materiál je určen pro ty nejnáročnější konstrukce, jako jsou mosty, výškové budovy a jiné. Jeho základním kvalitativním parametrem je pevnost v tlaku a stupeň vlivu okolí. Dosahuje nejvyšších pevností vůbec. Současně splňuje požadavek na trvanlivost v jakémkoliv prostředí, uvedeném v normě ČSN EN 206.

 

Stříkaný beton

Je speciální jemnozrnný, aplikovaný stříkáním za použití vysokých dávek urychlovačů tuhnutí a tvrdnutí.

 

Výplňový beton

Lze ho použít jako nenosnou výplň, například místo zásypů. Je možné využít tento typ do ztraceného bednění. Ideální stavební materiál pro běžné betonářské práce menšího rozsahu.

 

Pohledový beton

Vhodný je pro pohledové konstrukce (stěny, stropy, sloupy). Ve většině případů je obvykle použita upravená křivka zrnitosti a vyšší dávka pojiva pro dosažení co nejdokonalejšího estetického výsledku.

 

Samozhutnitelný beton (SCC)

Velmi tekutý s vysokým obsahem jemných podílů.  Ukládka probíhá bez použití vibrátorů. Klade velmi vysoké nároky na bednění – velký tlak. Maximální zrnitost Dmax 16 mm.

 

Snadno zhutnitelný beton (SDC)

Velmi tekutý s vyšším obsahem jemných podílů, při ukládce do slabě vyztužených konstrukcí (např. základové desky) není třeba vibrovat. Dmax 16mm.

 

Podlahový beton – beton pro průmyslové podlahy

Bez příměsí s upravenou křivkou zrnitosti. Umožňuje aplikaci vsypu, obvykle za přidání ocelových drátků. Povrch lze upravovat nejen strojně, ale i ručně.

 

Betony s rozptýlenou výztuží (drátkobeton, PP vlákna)

Při použití PP vláken se omezuje vznik trhlin a zvyšuje se požární odolnost betonu. Použitím ocelových drátků lze částečně nahradit klasickou prutovou výztuž – je však nezbytný statický výpočet!

 

Lehčené (polystyrenbeton, liaporbeton, pěnobeton)

 

Silniční + podkladové vrstvy vozovek (KSC, MZK, prolívky atd.)

 

Transportní zdící a omítkové malty

 

Lité samonivelační potěry anhydritové a cementové