Beton

Beton je univerzální stavební materiál. Vzniká tak, že dojde k smíchání cementu s hrubým a drobným kamenivem, vodou, příměsí a přísadami, přesně tak, jak je definován dle normy. Jakmile dojde ke smíchání cementu s vodou, dochází k chemické reakci tzv. hydrataci. Beton následně nabývá na tuhosti a tvrdne. Označován bývá mnohdy jako umělý kámen. Jednou z hlavních předností oproti jiným materiálům je jeho dobrá tvarovatelnost, která odpovídá použitému bednění. Navíc je možné ho recyklovat. Beton je komodita, která má neuvěřitelné množství využití jak v pozemním, tak inženýrském stavitelství, ale také ve stavebnictví malého rozsahu. Může sloužit jako základ pro vaši stavbu, která je realizována z jiných stavebních hmot. Vyniká svou pevností a je opravdu trvanlivý. Nejčastěji je využit v kombinaci s výztuží různých druhů. Beton není jako beton, existuje jich celá řada. Jeho členění a charakteristiky uvádíme následovně.

Beton, synonymum pro pevnost a odolnost

Beton, který poskytujeme splňuje veškeré požadavky jakosti, které jsou na něj kladeny. Vyráběn je ve specializovaných velkovýrobnách, což je zárukou jeho čerstvosti a příznivé ceny. Zajišťujeme odbornou manipulaci dle platné legislativy.

 

Základní dělení

 Dle objemové hmotnosti

 • obyčejný beton (2000-2600 kg/m3)
 • lehký beton (800-2000 kg/m3)
 • těžký beton (>2600 kg/m3)

 

Dle použité výztuže

 • prostý
 • železový
 • předpjatý
 • vláknobeton

 

Dle užití

 • silniční
 • vodostavební
 • pohledový
 • výplňový
 • samozhutnitelný

Betony speciálních vlastností a určení

Těžký beton

Beton s objemovou hmotností vyšší než 2600 kg/m3. Je využíván primárně pro odstínění záření, například pro onkologická centra.

 

Vysoko pevnostní beton (HPC, od C55/67)

Beton určený pro náročné konstrukce. Základním parametrem je extrémní pevnost a především dlouhá životnost. Díky jeho kvalitám je možné využití ve sféře dnešní moderní architektury.

 

Ultra vysoko pevnostní beton (UHPC, nad C150/180)

Beton je určen pro ty nejnáročnější konstrukce, jako jsou mosty, výškové budovy a jiné. Jeho základním kvalitativním parametrem je pevnost v tlaku a stupeň vlivu okolí. Jde o beton dosahující nejvyšších pevností vůbec. Současně splňuje požadavek na trvanlivost v jakémkoliv prostředí, uvedeném v normě ČSN EN 206.

 

Stříkaný beton

Jde o speciální jemnozrnný beton, aplikovaný stříkáním za použití vysokých dávek urychlovačů tuhnutí a tvrdnutí.

 

Výplňový beton

Beton lze použít jako nenosnou výplň, například místo zásypů. Je možné využít tento typ betonu do ztraceného bednění. Ideální stavební materiál pro běžné betonářské práce menšího rozsahu.

 

 Pohledový beton

Beton je vhodný pro pohledové konstrukce (stěny, stropy, sloupy). Ve většině případů je obvykle použita upravená křivka zrnitosti a vyšší dávka pojiva pro dosažení co nejdokonalejšího estetického výsledku.

 

Samozhutnitelný beton (SCC)

Velmi tekutý beton s vysokým obsahem jemných podílů.  Ukládka probíhá bez použití vibrátorů. Klade velmi vysoké nároky na bednění – velký tlak. Maximální zrnitost Dmax 16 mm.

 

Snadno zhutnitelný beton (SDC)

Velmi tekutý beton s vyšším obsahem jemných podílů, při ukládce do slabě vyztužených konstrukcí (např. základové desky) není třeba vibrovat. Dmax 16mm.

 

Podlahový beton – beton pro průmyslové podlahy

Beton bez příměsí s upravenou křivkou zrnitosti. Umožňuje aplikaci vsypu, obvykle za přidání ocelových drátků. Povrch lze upravovat nejen strojně, ale i ručně.

 

Betony s rozptýlenou výztuží (drátkobeton, PP vlákna)

Při použití PP vláken se omezuje vznik trhlin a zvyšuje se požární odolnost betonu. Použitím ocelových drátků lze částečně nahradit klasickou prutovou výztuž – je však nezbytný statický výpočet!

 

Lehčené betony (polystyrenbeton, liaporbeton, pěnobeton)

 

Silniční + podkladové vrstvy vozovek (KSC, MZK, prolívky atd.)

 

Transportní zdící a omítkové malty

 

Lité samonivelační potěry anhydritové a cementové