Konstrukční beton

Tento typ betonu je základem u mnoha staveb. Konstrukční beton můžeme využít pro budování administrativních budov, rodinných domů, zemědělských objektů, průmyslových hal či dopravních staveb. U veškerých staveb vycházíme z dlouholetých zkušeností, které s betonem máme. Podívejte se na naše reference. Konstrukční beton se vyrábí dle předem stanovených norem. Je tvořen kamenivem, cementem a vodou. Přidáním různých přísad a příměsí je získáván finální typ betonu. Betonové směsi standardních vlastností jsou specifikovány třídou pevnosti B5-B60. Tyto směsi nabývají různé konzistence, které je dána způsobem jejich zpracování, s největší velikostí zrna kameniva daného typem konstrukce. Betonové směsi mohou být také jemnozrnné až hrubozrnné dle potřeb a přání klienta.

Bobeton jakožto výrobce produkuje beton dle platné legislativy viz. přiložená certifikace. Betonové směsi transportujeme pomocí ložných ploch vozů (přeprava zavlhlého betonu) nebo v domíchávacích vozech (přeprava tekutých směsí betonu). Přeprava v domíchávacích vozech zajišťuje ochranu proti znehodnocení při transportu. Směsi v tekutém stavu je na stavbách možné ukládat pomocí čerpadel, což vede k efektivnosti procesu jeho zpracování. Konstrukční beton může mít řadu podob, proto jej vyrábíme dle požadavků klienta. V potaz je nutno brát i další parametry vyráběných směsí, jako je odolnost vůči vnějšímu prostředí, kde je konstrukce lokalizována, pevnostní třída betonu a mnohé další. Betonové směsi standardních vlastností jsou většinou specifikované třídou pevnosti C12/15 do C50/60, mohou však dosahovat i nižších tříd.

 

Vlastnosti betonu

Výsledné vlastnosti konkrétního typu betonu jsou dány vždy kombinací vstupních komodit. Čím většího množství a vyšší třídy jakosti beton dosahuje, tím větší je i stupeň jeho pevnosti. Přísadami rozumíme chemické látky, které upravují některou z vlastností betonu ať už čerstvého nebo vyzrálého. Upravit pomocí přísad je možné zpomalení tuhnutí vedoucí k jeho lepší zpracovatelnosti, betonování v zimě, zvýšení kvality povrchu, pevnosti v tlaku či odolnosti vůči prosakování tlakové vody. Zajišťujeme transport betonu přímo na vaši stavbu. Není nic snadnějšího, než si objednat betonovou směs dle údajů uvedených ve stavebním projektu.